Čermáková (Večerníková) Marie

Pozn.: U všech osob je uvedeno aktuální příjmení, rodné příjmení je (pokud se liší) uvedeno v závorce.

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Sourozenci:
Děti:
Partneři:
Vztah hlavní a vybrané osoby: Šafařík Miroslav (hlavní osoba) Šafaříková (Pallasová) Vlasta (jeho matka) Matoušová (Knappová) Božena (její matka) Knappová (Čermáková) Anna (její matka) Čermák Petr (její otec) Čermáková (Večerníková) Marie (jeho matka)
Rodné příjmení: Večerníková
Příjmení: Čermáková
Datum vložení do databáze: 26.1.2012 16:59:30
Datum poslední úpravy: 29.1.2012 14:22:21