Detaily partnerství


Pozn.: U všech osob je uvedeno aktuální příjmení, rodné příjmení je (pokud se liší) uvedeno v závorce.

Hynek Antonín & Hynková (Šafaříková) Marie
Není známo, kdy se uskutečnila svatba této dvojice.
Manželé spolu mají 2 děti:
Svazek byl ukončen smrtí.