Statistika rodokmenu


Pozn.: U všech osob je uvedeno aktuální příjmení, rodné příjmení je (pokud se liší) uvedeno v závorce.

Počet osob: 136 (51 naživu)
Počet mužů: 68 (25 naživu)
Počet žen: 68 (26 naživu)
Počet generací: 9

Muži:

Nejvyšší věk ze zesnulých*: Jenč Karel - 81 let 6 měsíců 9 dní (29 777 dní)
Nejnižší věk ze zesnulých*: Pallas Aloisius - 7 let 0 měsíců 5 dní (2 562 dní)
Průměrná délka života*: 61 let 3 měsíce 7 dní (22 378 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku*: 25 let 11 měsíců 30 dní (9 496 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti*: 28 let 5 měsíců 23 dní (10 402 dní)
Nejčastější jméno: František (9x)

Ženy:

Nejvyšší věk ze zesnulých*: Šafaříková (Pavlů) Antonie - 85 let 11 měsíců 13 dní (31 395 dní)
Nejnižší věk ze zesnulých*: Pallasová Albína - 0 roků 0 měsíců 1 den (1 den)
Průměrná délka života*: 57 let 6 měsíců 18 dní (21 019 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku*: 21 let 0 měsíců 8 dní (7 678 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti*: 25 let 7 měsíců 27 dní (9 371 dní)
Nejčastější jméno: Marie (11x)

Všichni:

Nejvyšší věk ze zesnulých*: Šafaříková (Pavlů) Antonie - 85 let 11 měsíců 13 dní (31 395 dní)
Nejnižší věk ze zesnulých*: Pallasová Albína - 0 roků 0 měsíců 1 den (1 den)
Průměrná délka života*: 58 let 11 měsíců 20 dní (21 539 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku*: 23 let 1 měsíc 26 dní (8 457 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti*: 26 let 7 měsíců 6 dní (9 715 dní)
Nejčastější jméno: Marie (11x)

Dny a měsíce narození:

Nejvíce lidí se narodilo v květnu (8x)
Nejvíce lidí se narodilo v neděli (8x)
Nejméně lidí se narodilo v lednu (0x)
Nejméně lidí se narodilo v úterý (4x)

Dny a měsíce úmrtí:

Nejvíce lidí zemřelo v říjnu (6x)
Nejvíce lidí zemřelo v pátek (8x)
Nejméně lidí zemřelo v únoru, březnu, září (1x)
Nejméně lidí zemřelo ve středu a v neděli (2x)

Dny a měsíce svateb:

Nejvíce svateb bylo v listopadu (3x)
Nejvíce svateb bylo v sobotu (3x)
Nejméně svateb bylo v prosinci, březnu, dubnu, květnu, červnu, červenci, září (0x)
Nejméně svateb bylo ve středu, v pátek, v neděli (0x)

Svatby:

Nejmladší nevěsta*: Pallasová (Šimánková) Antonie - věk při svatbě: 18 let 7 měsíců 14 dní (6 802 dní)
Nejmladší ženich*: Šimánek František - věk při svatbě: 21 let 11 měsíců 4 dny (8 009 dní)
Nejstarší nevěsta*: Šimánková (Kocourková) Josefa - věk při svatbě: 22 let 8 měsíců 4 dny (8 284 dní)
Nejstarší ženich*: Pallas Karel - věk při svatbě: 51 let 5 měsíců 6 dní (18 786 dní)

Nejkratší manželství: Šafařík Miroslav & Šafaříková Kračmarová (Lišková) Jitka - (detaily manželství) - 10 let 2 měsíce 27 dní (3 740 dní)
Nejdelší manželství: Šafařík František & Šafaříková (Jenčová) Marta - (detaily manželství) - 48 let 2 měsíce 22 dní (17 615 dní)

Rodiče:

Nejmladší matka*: Jenčová (Šejvlová) Johanna - věk při narození dítěte: 19 let 10 měsíců 28 dní (7 271 dní)
Nejmladší otec*: Pallas František - věk při narození dítěte: 21 let 6 měsíců 15 dní (7 869 dní)
Nejstarší matka*: Šafaříková (Šitinová) Marie - věk při narození dítěte: 45±1 rok
Nejstarší otec*: Šafařík Vojtěch - věk při narození dítěte: 52±1 rok
Nejvyšší věk matky při prvním dítěti*: Forštová (Kopicová) Marie - 31 let 10 měsíců 19 dní (11 645 dní)
Nejvyšší věk otce při prvním dítěti*: Šafařík Vojtěch - 34±1 rok
Maximální počet dětí je 8. Měly je Pallas Matěj , Pallasová (Bublová) Anna .

Prarodiče:

Nejmladší babička*: Knappová (Čermáková) Anna - věk při narození vnoučete: 56 let 9 měsíců 0 dní (20 726 dní)
Nejmladší děda*: Pallas Karel - věk při narození vnoučete: 55 let 8 měsíců 19 dní (20 349 dní)
Nejstarší babička*: Knappová (Čermáková) Anna - věk při narození vnoučete: 56 let 9 měsíců 0 dní (20 726 dní)
Nejstarší děda*: Pallas Karel - věk při narození vnoučete: 67 let 11 měsíců 8 dní (24 813 dní)
Nejvyšší věk babičky při prvním vnoučeti*: Knappová (Čermáková) Anna - 56 let 9 měsíců 0 dní (20 726 dní)
Nejvyšší věk dědečka při prvním vnoučeti*: Knapp Václav - 58 let 5 měsíců 5 dní (21 341 dní)

Praprarodiče:

Nejmladší prababička*: Šafaříková (Šitinová) Marie - věk při narození pravnoučete: 74±1 rok
Nejstarší prababička*: Šafaříková (Šitinová) Marie - věk při narození pravnoučete: 76±1 rok
Nejvyšší věk prababičky při prvním pravnoučeti*: Šafaříková (Šitinová) Marie - 76±1 rok
* Údaje, které nejsou s přesností na dny, jsou přibližné. Existuje-li u jiné osoby přesnější údaj v daném rozmezí, je použita tato osoba.